Vida Building flerbostadshus med typgodkänd Isolergrund

Vida Building flerbostadshus färdigställs i en fuktsäkrad inomhusmiljö med kontroll på hela byggprocessen, från den första stationen i fabriken till montering på tomten och ända tills du får nycklarna i handen. Isolergrund är föreskriven standard och är en del av husets sammantagna byggsystem med låg energiförbrukning. Isolergrund färdigställs på din tomt av ett auktoriserat grundföretag i god tid innan huset monteras. När ditt radhus är på plats provtrycks grunden, en typskylt monteras i grunden, egenkontroller och provtryckningsprotokoll läggs till dina bygghandlingar och husägaren får 20 års funktionsgaranti på din Isolergrund.

Komplett dokumentation för beställare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess/slutbesked


Med Isolergrund följer fullständig dokumentation; typgodkänningsbevis, egenkontroll, provtryckningsprotokoll

Här kan läsa mer om Isolergrunds fördelar och funktion Om Isolergrund

 • Isolergrund är en typgodkänd husgrund - uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)

  Färdigställd dokumentation för godkännande av bygglov och fuktsäkerhetsprojektering enligt svenska byggkrav

 • Fullständig åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS

  Du når in under hela husets golvbjälklag via inspektionsluckan på husets ena sida

 • Du får 20 års garanti på din typgodkända Isolergrund

  När du köper ett hus med Isolergrund får du 20 års garanti på din grund, och en typskylt i grundutrymmet

 • Typgodkänning, 3:e-partskontroller och en kvalitetssäkrad byggmetod

  Isolergrund är testad av RISE ( och typgodkänd av KIWA och uppfyller alla Boverketsbyggregler

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess