Vilken husgrund är bäst?


Nu ska vi försöka reda ut vilken husgrund som är bäst. Egentligen är det inte svårt. En krypgrund ger full åtkomst under huset, det är bra. Är krypgrunden typgodkänd som Isolergrund, då är allt klart att godtas i alla led. Ditt val av husgrund är viktigt och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Allt ifrån budgeten för projektet till tidsplaner och många punkter däremellan. Frågan, vilken husgrund är bäst brukar vara i fokus då det är en stor kostnad för projektet.

På Sveriges bygglovsinspektörers Informations- och utbildningsdagar i Sundsvall var intresset stort från kommuner för att äntligen få riktlinjer att förhålla sig till för att godkänna krypgrunder. Det självklara är att ingen ska bo i ett hus med en krypgrund som inte uppfyller BBR. Vilket riskerar ohälsa på grund av mögel samt mikroorganismer, radon och bakterier som kan sugas upp från marken till inomhusmiljön.

Isolergrund är en typgodkänd husgrund som testats av oberoende tredje part, och uppfyller med det alla BBR-krav. Det medför också att en omfattande fuktsäkerhetsprojektering inte behöver göras, och kan godkännas direkt av kontrollansvarig/byggnadsnämnd. Det sammanfattar frågan ”vilken husgrund är bäst” ganska bra.

 

Vilken husgrund är bäst

Läs gärna mer i vår grundskola om vilken husgrund som är bäst


Husgrundens uppgift är att bära byggnadens stomme, att hålla fukt och radon borta, och att bidra till husets isolering. Flertalet husgrunder har historiskt orsakat fuktproblem och ”sjuka hus” syndrom i stor omfattning, med mögel och röta som följd. Efterdyningarna på det är oerhört kostsamt.

Tyvärr upplever många byggnadsinspektörer att det är svårt att få gehör i beslutsprocessen vid byggnation. Lugn – Vi hjälper dig! Vi vill bidra till friska boenden med typgodkänd Isolergrund – uppfyller BBR, fuktsäkerhetsprojektering är inkluderad.

Isolergrund finns idag under 6 000 nybyggda hus runt om i landet.

De husleverantörer som idag använder Isolergrund är bland annat Smålandsvillan, Hjältevadshus, Eksjöhus Modulbygg, Moelven och Vida Building.

Vill du veta mer om vilken husgrund som är bäst? Vi ser fram emot din kontakt!

Typgodkänd husgrund

Hitta rätt i regelverket
Ladda ned vår broschyr:

10 steg mot bättre fuktsäkerhetsprojektering

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess