Vanliga frågor

Upphandling

Isolergrund är en typgodkänd husgrund som testats av oberoende tredje part, och uppfyller med det alla BBR-krav. Det medför också att en omfattande fuktsäkerhetsprojektering inte behöver göras, och kan godkännas direkt av kontrollansvarig/byggnadsnämnd. Läs mer!

Boverkets byggregler


Krypgrunder som är kända riskkonstruktioner


Fuktsäkerhetsprojektering för ej typgodkänd krypgrund