Diplomerad fuktsakkunnig verifierar

Genom att tidigt säkerställa eventuella byggfel i husgrunden minskar vi risken för ohälsa och samhällsekonomiskt negativa konsekvenser. Diplomerade fuktsakkunniga bidrar och verifierar grundsystemets funktion.

Välj en frisk och säker grundlösning. Kostnaden för att i efterhand åtgärda felaktigt byggda grunder är omfattande, så bygg rätt från början. För att underlätta har vi tagit fram en film som visar vägen i 10 enkla steg:

Typgodkänd krypgrund

Lättillgänglig information för fuktsakkunniga

– se filmen klicka här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Välj en säker grundlösning


Isolergrund har i samarbete med RISE även tagit fram en broschyr: ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg”.

*Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft skall vara testad och säkerställd av ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut gällande BBR 1:4. Alternativt ska punkt 1-10 i broschyren verifieras av diplomerad fuktsakkunnig gällande BBR 2:32 eller relevant kompetens gällande BBR 2:31.*

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig. På sista sidan i broschyren hittar du en checklista med 10 kontrollpunkter.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess