Välisolerad krypgrund – vetenskaplig studie

Idag ventileras krypgrunder fortfarande ofta med utomhusluft. Det leder tyvärr i stor utsträckning till hög relativ luftfuktighet i grundläggningen. Detta kan bli problematiskt om fuktöverskottet inte kan ventileras tillräckligt effektivt.

Den vetenskapliga studien ”Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements”, bygger på 15 års mätningar av typgodkänd krypgrund.

Doktor Miimu Airaksinen och Professor Jarek Kurnitski på Tallinn University of Technology (TUT) fann resultatet banbrytande och ville dela med sig av informationen till andra tekniska institut. De valde att göra detta på forumet NSB2020, den största och mest internationellt erkända konferensen i Europa.

Ta del av studien här:

Välisolerad krypgrund

Styrkt av tredje part

Ladda ned studien, klicka här:

Vetenskaplig studie PDF: Highly insulated crawl spaces – proof of concept

Fakta för en välisolerad krypgrund


Det finns en mängd fakta att luta sig mot om du behöver argument för vikten av att tillämpa BBR.

I denna studie* styrker tredje part vetenskapligt att vår typgodkända Isolergrund fungerar.

Vår lösning rekommenderas av forskare på området och kan användas under alla hus med krypgrund och träbjälklag.

Prata typgodkänd krypgrund med oss.

Kontakta oss direkt, vi delar gärna med oss av tips och råd.

Välkommen till kontakta oss sidan

*Studien är skriven av Miimu Airaksinen, Lars Olsson, Jarek Kurnitski och Staffan Hvidberg.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess