Vägledning för fuktsäkerhetsprojektering


Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft, skall vara testad och säkerställd av ackrediterat certifieringsorgan/testinstitut gällande BBR 1:4. Alternativt verifieras gällande BBR 2:32 av diplomerad fuktsakkunnig, eller relevant kompetens gällande BBR 2:31.

För att underlätta fuktsakkunnigas arbete och bidra till bättre fuktsäkerhetsprojektering har vi gjort en film som visar vägen i 10 enkla steg:

Typgodkänd krypgrund

Lättillgänglig info för fuktsakkunnig

Se filmen klicka här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Kontrollista för diplomerad fuktsakkunnig


Filmen finns också som broschyr, ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg”.

Ladda ner broschyren som pdf nedan. Eller hör av dig så skickar vi den till dig. Du hittar en användbar checklista med 10 kontrollpunkter på sista sidan.

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg finns också som broschyr.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess