Upphandling av krypgrund – TIPS

Vill du också bygga friska hus?

Vi har tagit fram vägledning och filmer som visar vägen till bättre fuktsäkerhetsprojektering.

10 enkla steg, läs mer här!

Upphandling av krypgrund

Bygg friska hus från början

ladda ned vägledningen

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Ha extra koll på följande


Täthetsprovning utförs och bekostas av entreprenören. Om bottenbjälklag är av torpargrundstyp, krypgrund eller motsvarande ska provtryckning/täthetsprovning ske även av bottenbjälklag. Vidare ska med anbud bifogas ett utlåtande från diplomerad fuktsakkunnig eller person med motsvarande kunskap beskriva hur BBRs krav kopplat till fukt och luft kommer att uppfyllas.

Om golv med betong och/eller avjämningsmassor används i byggnaden ska diplomerad fuktsakkunnig, eller person med motsvarande kunskap, ta fram plan för mätning av fukt samt tillse att denna plan följs. Planen ska tas fram innan arbete med grunden startar.

Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft skall vara testad och säkerställd av ackrediterat testinstitut alternativt att punkt 1-10 i broschyren Fuktsäkerhetsprojektering verifieras av diplomerad fuktsakkunnig.

Bättre fuktsäkerhetsprojektering finns också som film.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess