Undvika riskkonstruktioner

Byggnader med fuktproblem ökar risken för luftvägsinfektioner och besvär i luftvägarna. För att undvika riskkonstruktioner krävs medvetenhet, kunskap och bättre fuktsäkerhetsprojektering. Med vår typgodkända Isolergrund är allt klart att godtas i alla led.

Ladda ner vår broschyr, ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – tio steg”, och få alla tips du behöver om hur man ska undvika riskkonstruktioner.

Säkerställ att kommunens framtida modulträhus är skyddade mot fukt och mögel genom att följa BBR avseende fukt:

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Följer man Boverkets byggregler kan kommunen undvika riskkonstruktioner i ett tidigt skede.

Så kan du undvika riskkonstruktioner

Gör en bättre fuktsäkerhetsprojektering

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Varför ska man undvika riskkonstruktioner?


Begreppet “riskkonstruktion” myntades när problem med fukt, mögel och lukt blev allt vanligare i byggbranschen.

Riskkonstruktioner har dessvärre blivit vanligare i takt med obeprövade byggnadstekniker, energibesparing, byte av värmesystem och felaktig isolering.

Idag vet vi att vi till varje pris måste undvika riskkonstruktioner.

Undvik fukt och mögel genom en trygg och säker fuktsäkerhetsprojektering.

Isolergrund hjälper dig och din kommun med information om hur du kan undvika riskkonstruktioner genom bättre fuktsäkerhetsprojektering.  Titta på filmen här.  

Isolergrund hjälper dig undvika riskkonstruktioner. Kontakta oss för råd, tips och prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess