Undertryck i krypgrunden

Upp till 30% av en byggnads luftomsättning kommer från marken via golvbjälklaget. I marken finns mögellukt, mikroorganismer och radon. Genom att åstadkomma undertryck i grunden undviker vi att förorenad luft når upp till inomhusmiljön. Undertryck skapas genom ventilationssystemet, termisk drivkraft och/eller av skorstenens effekt i självdragshus.

Undertryck i grunden är en förutsättning för en frisk inomhusmiljö. Kryputrymmet ska uppfylla kravet på lägsta tillåtna fuktnivå enligt kravspecifikation baserad på BBR.

Typgodkännande ställer krav på att montage sker exakt enligt monteringsanvisning och funktionskontroll görs i varje objekt, samt att fortlöpande kontroll utförs av ett oberoende kontrollorgan.

Läs artikeln i Husbyggaren, publicerad 3 november 2020, där Lars Olsson, forskare och senior ingenjör på RISE, framhåller vikten av undertryck i grunden.

Säkerställ undertryck i krypgrunden

Undvik fukt och mögel

– Klicka för att läsa artikeln:

Till Husbyggaren

Satsa på undertryck i krypgrunden


Boverkets krav är till för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer. Att skapa undertryck i grunden är ett enkelt sätt att undvika mögel och fuktskador och säkerställa friska hus.

Enligt BBR Kapitel 6:24 ska byggnader och deras installationer utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Vill du veta mer om undertryck i grunden, eller hur man gör för att köpa en hälsosam grundlösning?

Eller föredrar din kommun att hyra en typgodkänd krypgrund? Hör av dig till oss för råd och prisuppgifter.

Du kan också göra en egen prisberäkning, klicka på knappen.

Prisberäkning modulhyra

Isolergrund tar ansvar för Sveriges nybyggda trämodulhus sedan femton år. 

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisuppgifter.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess