Undertryck i grunden

Undertryck i grunden är en förutsättning för en frisk inomhusmiljö. Luftströmmen ska gå från inomhusmiljön ner i krypgrunden – inte tvärtom. En fläkt skapar minst 2 Pa.

Upp till 30% av en byggnads luftomsättning kommer från marken via golvbjälklaget. I marken finns mögellukt, mikroorganismer och radon. Genom att åstadkomma undertryck i grunden undviker vi att förorenad luft når upp till inomhusmiljön. Undertryck skapas genom ventilationssystemet, termisk drivkraft och/eller av skorstenens effekt i självdragshus. 

Ladda ner vår broschyr för att säkerställa att du som byggnadsinspektör har rätt underlag.

  1. Finns en fläkt som vänder luftflödet ned till grunden?
  2. Är tryckskillnaden uppmätt?

I BBR Kapitel 6:24 (Mikroorganismer) hittar du svar, råd samt beskrivning av kraven för undertryck i grunden.

Säkerställ undertryck i grunden

Punkt 5 i kontrollistan

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Krav på undertryck i grunden


BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Boverkets krav är till för att skapa hälsosamma inomhusmiljöer för brukare och boende. Undertryck i grunden är ett av dessa. Enligt BBR Kapitel 6:24 ska byggnader och deras installationer utformas så att mikroorganismer inte kan påverka inomhusluften i sådan omfattning att olägenhet för människors hälsa eller besvärande lukt uppstår.

Boverkets allmänna råd (BBR Kapitel 2:321) lyder: ”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

Du kan också se vår film som demonstrerar varje kontrollpunkt i broschyren. Titta på filmen här.  

Hör gärna av dig för mer information om hur man säkerställer undertryck i grunden. Eller annat som krävs för en typgodkänd krypgrund.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess