Tryckmätning av krypgrund

Tryckmätning av krypgrund görs efter färdigställd grundläggning. Kontrollera att grundentreprenören har fyllt i egenkontroller, genomfört funktionskontroller samt utfärdat ett provtryckningsprotokoll.

Kontrollera att material inte har fuktskadats under byggtiden. Detta sker genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras. Utförande av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer som har betydelse för framtida fuktsäkerhet dokumenteras också.

Kontrollpunkt 10 belyser tryckmätning av krypgrund. Läs mer om vilka kontroller som ska göras för att säkerställa montage och slutgiltig funktion.

Tryckmätning ska göras

Punkt 10 i kontrollistan

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Säkerställ tryckmätning av krypgrund


Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 10:

Egen-kontroll, tryckmätning av krypgrund, fuktmätning/beräkning, lufttäthet i grund/golvbjälklag.

Säkerställ att grunden är funktionskontrollerad samt att mätningar godtagits och dokumenterats. Funktionskraven vid tryckmätning av krypgrund ska visas med en verifiering.

Allmänt råd i BBR kapitel 2:32:

”Vid beräkning, provning och mätning bör metodens osäkerhet beaktas.”

BBR Kapitel 2:321 Verifiering i färdig byggnad – allmänt råd:

”Verifiering i den färdiga byggnaden sker normalt genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska verifieras. Såväl metod som resultat bör dokumenteras.”

Vill du veta mer om tryckmätning av krypgrund och de viktiga kontroller som måste genomföras för att säkerställa montage och slutlig funktion?

Du kan också se vår film som demonstrerar varje kontrollpunkt i broschyren. Titta på filmen här.  

Isolergrund hjälper dig med tips för att säkerställa tryckmätning av krypgrund.

Kontakta oss gärna, vi ger råd kring det mesta som handlar om bättre fuktsäkerhetsprojektering. Det gäller även prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess