Trähusmoduler

Trähusmoduler är en bra lösning när kommuner måste bygga snabbt och tillfälligt, till exempel provisoriska förskolelokaler där modulerna hyrs av kommunen. Gör man rätt från början garanterar modulträhusen skydd mot fuktskador.

När det ska byggas nya förskolor och LSS-boenden behöver kommunen tänka ekonomiskt i både det korta och långa perspektivet. Behovet är ofta akut och användarna tillhör de svagare grupperna i samhället som inte själva kan föra sin talan. Trähusmoduler är miljövänliga och säkrar en hälsosam inomhusmiljö.

Du som arbetar som kommunal byggnadsinspektör kan här ta del av samlad kunskap om hur man undviker fukt och mögel. Ladda ner den vetenskapliga studien: ”Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements”. Studien bygger på 15 års mätningar av typgodkänd krypgrund.

Typgodkänd grund för trähusmoduler

Fakta om fukt

Ladda ned den vetenskapliga studien, klicka här:

Vetenskaplig studie PDF: Highly insulated crawl spaces – proof of concept

Trähusmoduler – säkrare och mer miljövänliga

Isolergrund skyddar trähusmoduler från skador vid extrema regnmängder. I byggnader med Isolergrund finns ett 60 cm stort utrymme under huset som nås via grundens inspektionslucka. Detta, i kombination med hyresformen, ger större frihet att placera byggnader på mark som inte får bebyggas permanent.

Trähusmoduler garanterar friska hus för alla.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Isolergrund kan hjälpa dig och din kommun med bättre fuktsäkerhetsprojektering. Ta även del av våra 10 kontrollpunkter, verifierade av RISE. 

Ladda ner vår broschyr ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering – 10 steg”.

Välkommen till kontakta oss sidan för råd, tops och prisuppgifter

*Studien är genomförd och skriven av Dr Miimu Airaksinen, Senior Expert Lars Olsson, Professor Jarek Kurnitski och Staffan Hvidberg.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess