Tillfälliga trähusmoduler

När kommuner och byggföretag ska bygga nya förskolor och skolor är det viktigt med tydliga krav tidigt i bygglovsprocessen. När tillfälliga trähusmoduler byggs, exempelvis provisoriska förskolelokaler, är det extra viktigt att det blir rätt från början. Uteluftventilerade husgrunder har tidigare varit den vanligaste lösningen, idag vet vi att detta är den vanligaste orsaken till fuktskador.

Du som arbetar som kommunal byggnadsinspektör eller bygglovshandläggare kan ta del av samlad kunskap i en vetenskaplig studie: ”Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements”.

Studien bygger på 15 års mätningar av typgodkänd krypgrund, som även omfattar tillfälliga trähusmoduler.

Typgodkänd krypgrund

Fakta om fukt

Ladda ned den vetenskapliga studien, klicka här:

Vetenskaplig studie PDF: Highly insulated crawl spaces – proof of concept

Tillfälliga moduler för förskolor


Tillfälliga trähusmoduler med tillfälliga bygglov kan vara en bra lösning då permanenta lösningar för nya förskolor och skolor av olika skäl inte går att ordna.

Se till att följa Boverkets regler avseenden fukt:

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Vi vill underlätta för dig som är byggnadsinspektör eller bygglovshandläggare. Med mer fakta i ryggen blir ditt arbete med att säkerställa att tillfälliga modulträhus uppförs enligt regelverket enklare. Tillsammans med RISE har vi tagit fram 10 kontrollpunkter som kan användas som checklista i de fall det råder osäkerhet. Du hittar dem på sista sidan i vår broschyr ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering – 10 steg”.

Isolergrund kan hjälpa dig och din kommun med information om hur man undviker fukt i tillfälliga modulträhus genom bättre fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund.

Välkommen till kontakta oss sidan

*Studien är genomförd och skriven av Miimu Airaksinen, Lars Olsson, Jarek Kurnitski och Staffan Hvidberg.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess