Tätt spärrskikt

Det är viktigt att täcka marken i kryprummet helt med ett tätt spärrskikt, mark som inte är täckt kan avge så pass mycket fukt att det blir skadligt för grunden. Alla skarvar ska vara tejpade och krypgrunden ska städas ur när när plastfolien lagts ut. Detta för att jord, löv och skräp inte ska bli kvar inne i den färdiga grunden.

Grunden ska ha ett tätt spärrskikt som gör att fuktig markluft inte kan strömma in i grunden och vidare upp i inomhusmiljön via otätheter i träbjälklaget. Ett heltäckande skikt av åldersbeständig plastfolie förhindra att det sker. 

Även väldigt små håligheter och otätheter gör att luft kan ta sig upp från marken via grunden. Skydda tätskikten så att de inte kan punkteras genom att placera ett skyddande lager, exempelvis cellplast, ovanpå plastfolien.

För att snabbt kontrollera detta kan du som är byggnadsinspektör stämma av mot kontrollpunkterna i vår broschyr: 

”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg”. Punkt 4: Tätt spärrskikt

Tätt spärrskikt i kryprummet

Punkt 4 i kontrollistan

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Säkerställ tätt spärrskikt i kryprummet


Tips för tätt spärrskikt:

  1. Om plastfolie används för att skapa lufttäthet ska den monteras med täta skarvar, genomföringar och anslutningar, vidare upp längs hela grundens yttervägg och in under husets anslutande bjälklag.
  2. Åldringsbeständighet och livslängd för PE-plastfolien, eller annat tätt spärrskikt och dess tätningar för avsedd användning, bör visas.
  3. Mät lufttätheten i grunden, bland annat genom provtryckning (se punkt 10).

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut.

Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Du kan också se vår film som demonstrerar varje kontrollpunkt i broschyren. Titta på filmen här.  

Hör gärna av dig för mer information om hur ett tätt spärrskikt ska monteras. Eller annat som krävs för en typgodkänd krypgrund.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess