Smålandsvillan totalentreprenad betyder att både huset och Isolergrund innefattas i samma avtal.

Smålandsvillan – totalentreprenad med typgodkänd Isolergrund

Smålandsvillans färdigställs i en fuktsäkrad inomhusmiljö med kontroll på hela byggprocessen, från den första stationen i fabriken till montering på tomten och ända tills du får nycklarna i handen.
Isolergrund är föreskriven standard, en del av Smålandsvillans totalentreprenad ingår i husets sammantagna byggsystem med låg energiförbrukning. Isolergrund färdigställs på din tomt av ett auktoriserat grundföretag i god tid innan huset monteras. När ditt hus är på plats provtrycks grunden, en typskylt monteras i grunden, egenkontroller och provtryckningsprotokoll läggs till dina bygghandlingar och husägaren får 20 års funktionsgaranti på din Isolergrund.

Komplett dokumentation för beställare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess/slutbesked


Med Isolergrund följer all dokumentation; typgodkänningsbevis, egenkontroll, provtryckningsprotokoll

 • Du får 20 års garanti på din typgodkända Isolergrund

  När du köper ett hus med Isolergrund får du 20 års garanti på din grund, och en typskylt i grundutrymmet

 • Totalstopp för gaser och partiklar från marken som kan ge astma och allergi

  I marken finns markradon, mikroorganismer, bakterier och marklukt som inte når boendemiljön.

 • Fullständig åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS

  Du når in under hela husets golvbjälklag via inspektionsluckan på husets ena sida

 • Isolergrund understödjer hus med låg energiförbrukning

  Isolergrund är en isolerad och tät varmgrund som ger ett torrt och varmt klimat under huset

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess