Skydd mot nederbörd i grunden

Som skydd mot nederbörd i grunden ska en presenning användas under byggtiden. Marken blir ofta smutsig och fuktig under byggtiden, vilket kan leda till mögelangrepp och luktproblem. Städa bort löv, skräp, jord och sand så att det inte ligger kvar.

Modulträhus ska vara monterade så att vatten och löv inte kan komma åt grunden. Byggmaterial innehåller olika mängd fukt som måste kunna torka ut, högsta tillåtna fukttillstånd får aldrig överskridas. För att ge skydd mot nederbörd i grunden behövs återkommande kontrollerade torkinsatser, särskilt beroende på byggfuktsavgivning och årstid.

Ladda ner vår broschyr för att säkerställa skydd mot nederbörd i grunden. Är grunden skyddad mot smuts och fukt under byggtiden? I BBR Kapitel 6:51-52 hittar du kraven och får råd.

Skydda grunden från nederbörd

Punkt 6 i kontrollistan

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Så säkerställs skydd mot nederbörd i grunden


Se till att grunden är torr och skyddas mot fukt och smuts under byggtiden.

Här är Boverkets byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för kontrollpunkt 6, för att säkerställa skydd mot nederbörd i grunden:

Kapitel 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd.

Krav: ”Vid bestämning av kritiska fukttillstånd ska hänsyn tas till eventuell nedsmutsning av materialet eller produkten.”

Kapitel 6:51 Allmänt.

Allmänt råd: ”Byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. Kontroll av att material inte har fuktskadats under byggtiden bör ske genom besiktningar, mätningar eller analyser som dokumenteras.”

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Du kan också se vår film som demonstrerar varje kontrollpunkt i broschyren. Titta på filmen här.  

Isolergrund hjälper dig med tips på hur man säkerställer skydd mot nederbörd i grunden. Kontakta oss gärna, vi ger råd kring det mesta som handlar om bättre fuktsäkerhetsprojektering. Givetvis kan vi även ge prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess