Så kan du uppfylla BBR 6:5 och 6:2

Uppfylls BBR-krav på kritiskt fukttillstånd 75 % RF?

Det – och mycket annat som krävs för att säkerställa fuktsäkerhet – kan du lätt ta reda på med hjälp av broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund” – så kan du uppfylla BBR!

Vi har även tagit fram en film som på ett överskådligt sätt demonstrerar varje kontrollpunkt och steg i fuktsäkerhetsprojekteringen.

Så kan du uppfylla BBR

10 kontrollpunkter

– se filmen klicka här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Testa och säkerställ – så kan du uppfylla BBR


För att få friska hus måste vi testa och säkerställa grundsystemets funktion.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut.

Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg”, ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Friska hus ger friska människor.

Här kan du ladda ner broschyren som pdf ladda ner broschyren som pdf.

Föredrar du den i fysisk form skickar vi den gärna till dig.

Vi kan även ge dig råd, tips och prisuppgifter om du hör av dig direkt till oss.

Välkommen till kontakta oss sidan

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess