RISE har testat och verifierat

Vi har tagit fram en kontrollista med 10 punkter, testad och verifierad av RISE, tänkt att fungera som en lättillgänglig checklista.

Där kan du som fuktsakkunnig verifiera kontrollpunkterna, baserade på tekniska egenskapskrav. Ett bra verktyg vid fuktsäkerhetsprojektering.

För att underlätta fuktsakkunnigas arbete och bidra till bättre fuktsäkerhetsprojektering har vi även gjort en film som visar vägen i 10 enkla steg:

Typgodkänd krypgrund

Lättillgänglig information för fuktsakkunniga

– se filmen klicka här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Verifiering av diplomerad fuktsakkunnig


Filmen finns också som broschyr, ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg”.

Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft, skall vara testad och säkerställd av ackrediterat testinstitut, alternativt att kontrollpunkt 1-10 i broschyren verifieras av diplomerad fuktsakkunnig.

Ladda ner broschyren som pdf nedan. Eller hör av dig så skickar vi den till dig som trycksak att hålla i handen.

RISE har testat och verifierat kontrollista 10 punkter. Checklistan med 10 kontrollpunkter hittar du på sista sidan.

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg finns också som broschyr.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess