Redovisa energiförbrukning

Med Isolergrund behövs inte avfuktare, vilket innebär att den totala energiförbrukningen blir lägre.

Generellt ska avfuktare aldrig användas i krypgrunder vid nybyggnation.

Om du som är byggnadsinspektör trots allt stöter på avfuktare ska du säkerställa att luftutrymmet i grunden är tillräckligt lufttätt för att avfuktaren ska hinna med att avfukta luften.

Extra viktigt är att säkerställa att avfuktaren är en fast installation, den får aldrig kopplas till hushållselen.

När du ska beräkna energiförbrukning, eller kontrollera att en sådan är korrekt utförd, kan du använda 10 kontrollpunkter som finns i broschyren: ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering – 10 steg”.

Broschyren är framtagen i samarbete med RISE. Kontrollpunkt 7 handlar specifikt om att beräkna energiförbrukning.

Beräkna energiförbrukning

Kontrollpunkt 7

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Tips för att beräkna energiförbrukning


Kontrollera kapaciteten hos avfuktaren och lufttätheten hos grundlösningen. Kontroll av lufttäthet görs med lufttäthetsmätning. Om en avfuktare behövs är detta en fast installation, beräkna energiförbrukning genom att räkna in avfuktaren i husets totala energiberäkning. En avfuktare i krypgrunden får inte kopplas in på hushållsel.

För att beräkna energiförbrukning är det viktigt att kontrollera lufttätheten hos omslutande ytor. Det är avgörande för om avfuktaren ska hinna avfukta luften i kryputrymmet och uppnå avsedd effekt kontinuerligt, dvs torrt i utrymmet. Kraven i BBR är till för att säkerställa att mögel och mögellukt från mark samt radon hindras att tränga in i byggnaden.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Isolergrund kan hjälpa dig och din kommun att beräkna energiförbrukning – eller annat som krävs för bättre fuktsäkerhetsprojektering. Titta på filmen här.  

Isolergrund hjälper dig redovisa energiförbrukningen. Kontakta oss för råd, tips och prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess