Typgodkänd krypgrund

Vår produkt garanterar friska inomhusmiljöer

Isolergrund är en typgodkänd isolerad krypgrund byggd i modulteknik. Vår produkt passar modulhus för skolor och LSS-boenden, villor, radhus och flerbostadshus.

 • ISOLERGRUND®

  SKOLOR OCH LSS-BOENDEN

  För kommuner och privata aktörer som bygger skolor, LSS-boenden och motsvarande. Permanenta byggnader eller tillfälliga hyreslösningar.

 • ISOLERGRUND®

  VILLOR

  För husleverantörer av nyckelfärdiga trähus. Full åtkomst under huset, prefabricerad samt fukt- och radonsäkrad.

 • ISOLERGRUND®

  RADHUS

  För leverantörer av radhus, parhus och kedjehus. Full åtkomst under huset, prefabricerad samt fukt- och radonsäkrad.

 • ISOLERGRUND®

  FLERBOSTADSHUS

  För leverantörer av flerbostadshus byggda med moduler upp till fyra plan. Totalentreprenad inklusive montage. Uppfyller BBR.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess