Prima Properties ekologiska hus med typgodkänd Isolergrund

Uppförda med IsoTimbers unika byggmaterial.

Prima Properties ekologiska hus med typgodkänd Isolergrund

Prima Properties affärsidé är att sälja ekologiska hus uppförda med IsoTimbers unika byggmaterial. Vi anser att det inte finns något miljövänligare sätt att bygga hus på. Prima Properties utvecklar successivt konceptbyggnader inom de tre marknads-segmenten; statliga/kommunala projekt, företag/organisationer och privatmarknaden. Vi prioriterar en ökad livskvalitet när vi utvecklar kostnadseffektiva alternativ med överlägsen kvalitet och hållbarhet. Vi vänder oss till kunder som tänker ekologiskt och förnuftigt. Vi erbjuder ekologiska hus med en sund boendemiljö och god ekonomi.

Komplett dokumentation med färdigställd fuktsäkerhetsprojektering för bygglovsprocess/slutbesked


Med Isolergrund följer all dokumentation; typgodkänningsbevis, egenkontroll, provtryckningsprotokoll