Fukt- och radonsäkra krypgrunder för friska hus och människor

.

Isolergrund är mer än en produkt – det är vår vision om friska hus som en rättighet för alla


Vi hjälper kommuner och byggherrar att ställa rätt krav på husgrundens funktion vid upphandling och granskning. Isolergrund lanserades 2006 som Sveriges första typgodkända krypgrund och rekommenderas idag av forskare.

Isolergrund är ett varumärke under Byggsystem Direkt AB, som konstruerar, producerar och monterar typgodkända husgrunder till svenska trähusleverantörer. Konstruktionsenhet och produktionsanläggning ligger i Laholm och våra auktoriserade grundentreprenörer finns i hela landet.

.

Vi verkar för hälsosamma inomhusmiljöer – och det har vi gjort i 15 år


Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem ökar risken för luftvägsinfektioner, astma och allergier. Därför måste vi se till användarens behov och säkerhet när vi bygger nya hus i Sverige. Eftersom de mest utsatta i samhället inte får vara med och välja lösning är detta ett stort ansvar.

Isolergrund tar ett samhällsansvar och skyddar både materiella och personella värden. Vi ser till att förorenad markluft med radon, mikroorganismer och obehaglig lukt aldrig kan tränga upp i nybyggda modulträhus. Modulelementteknik används ofta av kommuner för exempelvis förskolor och LSS-boenden. Förskolebarn och personer på LSS-boenden ska kunna lita på att vi gör vårt jobb – från grunden.

Trygghet för beställare, byggnadsinspektörer och brukare


Krypgrunder är kritiska konstruktioner vad gäller fukt, gör man fel kan det få kostsamma konsekvenser. Isolergrund saknar köldbryggor mot marken som kan absorbera fukt och kyla. Vår grundlösning är isolerad, varm, tät och undertrycksatt. Den klarar självklart maxgränsen 75% RF (BBR 6:5 Fukt).

Vi vet vad vi kan och garanterar det vi gör. Till varje nybyggd Isolergrund innefattas dokumentation för giltig fuktsäkerhetsprojektering, egenkontroller och tryckmätningsprotokoll. Det betyder också att godtagen kontrollplan baseras på riktlinjer från Boverket, RISE och Fuktcentrum.

Isolergrund finns idag under 5000 nybyggda hus i Sverige. Smålandsvillan, Hjältevadshus, Moelven och Villa Vida är exempel på husleverantörer som använder Isolergrund.

Adress: Byggsystem Direkt AB, Industrigatan 17, 312 22 Laholm. Telefon: + 46 430 149 90. Kontakt

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess