Motverka mögelangrepp

För att motverka mögelangrepp måste BBR 6:5 och 6:2 uppfyllas när man bygger krypgrunder med träbjälklag.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut.

Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Motverka mögelangrepp

Följ BBR 6:5 och 6:2

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Så kan du motverka mögelangrepp


För att motverka mögelangrepp på krypgrunder med träbjälklag ska fukttillståndet bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar, till exempel hög luftfuktighet under längre perioder.

Motverka mögelangrepp genom att – både i projektering och utförande – ta hänsyn till kombinationer av de material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Genom att tidigt motverka mögelangrepp undviker du att fukttillståndet i material och materialgränser överskrider högsta tillåtna fukttillstånd så att skador uppstår.

Vi berättar gärna mer om hur du kan motverka mögelangrepp – och hur du kan förenkla och förbättra fuktsäkerhetsprojektering i stort.

Du kan också se vår film som demonstrerar broschyrens tio steg. Titta på filmen här.  

Vi hörs!
Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess