Miljövänlig husgrund


Idag är det viktigare än någonsin att tänka miljövänlig husgrund, att vara en del av lösningen för en bättre framtid.

Varför är ditt val av miljövänlig husgrund viktigt?

  • I marken finns fukt, mögel och radon, det är inget du vill ha upp i huset. Förvissa dig alltid om att byggkraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft uppfylls för krypgrunden.
  • Isolergrund är typgodkänd och testad av oberoende certifieringsorgan och en miljövänlig husgrund.

 

Kort om BBR 6.2 Luft: Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grunden i en otät, ej undertrycksatt krypgrund (känd riskkonstruktion).

Isolergrund är tät, provtryckt och undertryckssatt. Det gör att luftflödet vänds nedåt och förorenad luft når inte upp i huset.

Kort om BBR 6.5 Fukt: I marken är fuktigheten 100%, i luften upp till 100% RF, men i grunden får det max 75 % RF för att mögel inte ska bildas. Isolergrund är tät, isolerad, varm och saknar köldbryggor mot marken; därmed uppfylls funktionskraven under BBR 6:5 Fukt.

Vid tillverkningen av en miljövänligt husgrund spelar även logistiken en stor roll för miljöpåverkan.

 

Miljövänlig husgrund

Hjälp med att bygga en miljövänlig husgrund.


Hos oss på isolergrund kan vi hjälpa er att få en miljövänlig husgrund.

  • Att bygga en miljövänlig husgrund handlar även om att tänka på framtid
  • Att minska uppvärmning med en bra isolering kan vara ett bra sätt att tänka på miljön.
  • Att tänka på att använda rätt typ av miljövänligt material är bra.

 

Många frågor dyker upp när man ska bygga en ny miljövänlig husgrund. Lugn vi kommer hjälpa er att med allt ni behöver och svara på era frågor.

Isolergrund konstruerar, producerar och monterar typgodkända husgrunder till svenska husleverantörer sedan 2006 och är ett varumärke under Byggsystem Direkt AB och har kunskap att hur uppfyller man Boverket byggregler regler och en miljövänlig husgrund.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess

 

Typgodkänd husgrund

Hitta rätt i regelverket
Ladda ned vår broschyr:

10 steg mot bättre fuktsäkerhetsprojektering

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess