Kontrollista för fuktsäkerhetsprojektering

För att underlätta fuktsäkerhetsprojektering har vi tagit fram en broschyr i samverkan med RISE, Research Institutes of Sweden. Broschyren är verifierad av Tekn. Dr. Lars Olsson, forskare och senior ingenjör.

Broschyren innehåller 10 tydliga kontrollpunkter:

  1. Inga köldbryggor i grunden
  2. Tätt spärrskikt
  3. Undertryck i grunden
  4. Skydd mot nederbörd
  5. Redovisa energiförbrukning
  6. Grundmur ska tåla vatten
  7. Säkerställ dränering
  8. Tryckmätning ska göras
  9. Säkerställ dränering
  10. Tryckmätning ska göras

Säkerställ fuktsäkerheten

10 kontrollpunkter

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Max 75% relativ luftfuktighet


Grundsystemets funktion gällande BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft skall vara testad och säkerställd.
Av vem? Ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut.

Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg” ska verifieras gällande BBR 2:32.
Av vem? Diplomerad fuktsakkunnig, alternativt relevant kompetens gällande BBR 2:31.

Hör gärna av dig om du vill ha broschyren som trycksak att hålla i handen. Du hittar en användbar checklista med de 10 kontrollpunkterna på sista sidan.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Vi har även tagit fram en film som illustrerar fuktsäkerhetsprojektering i 10 enkla steg. Titta på filmen här.  

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess