Temperaturen i en Isolergrund sjunker sällan under +10 grader på vintern

Isolergrund ger ett torrt och varmt klimat under huset

Isolergrund understödjer hus med låg energiförbrukning

Typgodkänd Isolergrund är en isolerad och tät varmgrund som saknar köldbryggor mot marken. Den varma och torra miljön under huset understödjer hus med låg energiförbrukning.
Temperaturen i grunden sjunker sällan under +10 grader Celsius på vintern, vilket gör att värmesystemet inte behöver arbeta lika hårt och tar med det hand om uteklimatets temperaturväxlingar.

Välj en husleverantör med testad och typgodkänd grund

Olika typer av husgrunder används till nya hus idag och kan påverka husets energiförbrukning. I hus som byggs med platta på mark gjuts golvvärmen i ca 20 ton betong som har en låg värmeledningsförmåga. Det finns även husleverantörer som använder uteluftsventilerade och ej godkända krypgrunder som följer temperaturen utomhus. En avfuktare i grunden kan vittna om en riskkonstruktion som dessutom förbrukar energi och blir en månadskostnad. Viktigt att veta är att en avfuktare i grunden ska vara en fast installation som ska redovisas på husets energideklaration.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess