Krypgrund


Hur ska du veta vilken krypgrund du ska välja? Vi har stor förståelse för att du har mycket att ta hänsyn till vid val av krypgrund.

Boverkets byggregler (BBR) ska uppfyllas och budgeten ska hålla. Det får inte komma upp förorenad markluft genom träbjälklaget in i bostaden och den ska vara tät, isolerad och vara undertrycksatt krypgrund.

Kvalitén och fördelarna med krypgrund från Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar är något vi ofta får höra. Det vi inte vill höra är att kvaliteten inte blir som beställt då de inte har råd att bygga “för bra” utan nöjer sig med “Good enough”. Du behöver inte nöja dig utan nu kan du välja en krypgrund som är isolerad, varm och tät. En isolergrund som håller långsiktigt och blir mycket billigare i längden.

I ditt beslut, väg in vad konsekvenserna kostar som skador, sanering, ombyggnad, renovering, reparation ohälsa och förseningar. Man brukar säga att det är ca 10 ggr dyrare att reparera än att bygga rätt från början. En krypgrund på 100m2 kostar ca 300 000 kr att åtgärda och då uppfyller den ändå inte byggreglerna men man installerar en avfuktare, sprutar med fungicider och byter ut dåligt virke.

Krypgrund

Krypgrund som skapar en frisk inomhusmiljö i Sverige


Nu kanske du som leverantör undrar hur vi säkerställer att BBR efterlevs?

Under montaget fyller entreprenören i egenkontrollen som säkerställer att alla moment blir korrekt utförda och när ventilationen i bostaden är injusterad gör man en tryckmätning och säkerställer att det är ett större undertryck i grunden än i bostaden och skriver upp värdena på egenkontrollen. Kopior på dessa dokumenten skickas sedan in till Isolergrund som kontrollerar värdena och sparar dem digitalt.

Husgrund från Isolergrund uppfyller Boverkets byggler (BBR) med komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess.

En fråga som vi ofta får är om vår lösning är typgodkänd och testad av oberoende testinstitut typ RISE. På det svarar vi;  Ja, givetvis!

Läs gärna mer om att vi är testad av RISE (SP – Sveriges Tekniska forskningsinstitut) här!

Isolergrund är en av Sveriges testade & typgodkända husgrunder, och uppfyller med det alla BBR-krav. Det medför också att en omfattande fuktsäkerhetsprojektering inte behöver göras, och kan godkännas direkt av kontrollansvarig/byggnadsnämnd.

KIWA, ackrediterat certifieringsorgan har typgodkänt Isolergrund.

Nu skapar vi frisk inomhusmiljö i Sveriges trähus

Vi sätter helt stopp för radon och markluft i bostaden. Det gör vi med typgodkända husgrunder.

Typgodkänd husgrund

Hitta rätt i regelverket
Ladda ned vår broschyr:

10 steg mot bättre fuktsäkerhetsprojektering

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess