Vi ger dig kunskap som gör att du köper en säker husgrund

Ingen vill att markluft ska komma upp i huset

  1. Oberoende fuktsäkerhetsprojektering ska innefatta grunden
  2. Giltig tryckmätningsprotokoll
  3. Egenkontroll