Isolergrund är en del av Byggsystem Direkt AB

Isolergrund konstruerar, producerar och monterar typgodkända husgrunder till svenska husleverantörer sedan 2006 och är ett varumärke under Byggsystem Direkt AB. Produktionsanläggningen med konstruktionsenhet finns i Laholm och våra auktoriserade grundentreprenörer finns i hela landet. Vår målsättning är att tillföra hustillverkare och husägare ett stort värde genom att erbjuda en grund med säkerställd byggnation, som garanterar boende en friskare inomhusmiljö samt att alla krav enligt BBR-Boverkets Byggregler, och Plan- och bygglagen uppfylls.

Våra huskunder som erbjuder ett friskt boende från grunden

Tillsammans med RISE (tidigare SP, Sveriges Tekniska Provningsanstalt AB), har vi utvecklat Isolergrund och med det säkerställt allt från konstruktion och material till utförande. Idag är Isolergrund Sveriges enda typgodkända husgrund, utförd av KIWA, med fullständig dokumentation som visar att alla svenska byggkrav enligt BBR-Boverkets Byggregler efterlevs. Utöver det ger vi alla husägare 20 års garanti på grunden. Isolergrund finns idag under 2500 nybyggda hus runt om i landet. De husleverantörer som idag använder Isolergrund är bland annat Smålandsvillan, Hjältevadshus, Plusshus, Moelven, Hultsfredshus och Villa Vida.


Adress: Byggsystem Direkt AB, Industrigatan 17, 312 22 Laholm
Telefon: + 46 430 149 90. E-post: info@isolergrund.se


 

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess

  • Typgodkänning utförd av KIWA, ackrediterat certifieringsorgan

  • Testad av RISE (SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut)

  • Uppfyller Boverkets Byggregler - Kontinuerliga 3:e partskontroller

  • Auktoriserade grundföretag i hela Sverige följer detaljerad byggmetod

  • Husägaren får 20 års funktionsgaranti på sin Isolergrund

  • Samarbetspartner med Fuktcentrum, Lunds Tekniska Högskola