Staffan Hvidberg
Vd / Sakkunnig husgrunder E-post: staffan@isolergrund.se

Adress: Byggsystem Direkt AB, Industrigatan 17, 312 34 Laholm
Telefon: + 46 430 149 90. E-post: info@isolergrund.se
.


Besök Staffan Hvidberg på Linked In

 

Vi ser till att varje nybyggd krypgrund uppfyller Boverkets Byggregler, och att markluft inte når upp inomhusmiljön

.

Vi tar fullt ansvar för byggnation och funktionen i husgrunden i hela Sverige


2006 lanserade Isolergrund Sveriges första typgodkända, isolerade och undertrycksatta krypgrund, utvecklad och testad i samverkan med RISE och typgodkänd av KIWA. Isolergrund tar idag fullt ansvar för att ingen förorenad markluft med radon, mikroorganismer och lukt når upp i Sveriges nybyggda trähus byggda i modulelement-teknik. För att ge kunden och även granskande part en trygghet får varje byggd Isolergrund en 20 årig funktionsgaranti.

.

Allt arbete är säkerställt för kommuner, byggherre och byggnadsinpektörer


Att avgöra hur fukttillstånd påverkar och hur mycket markluft som kommer upp i varje enskilt hus är naturligtvis svårt utan rätt dokumentationen. Till varje nybyggd Isolergrund innefattas dokumentation för giltig fuktsäkerhetsprojektering, egenkontroller och tryckmätningsprotokoll. Det betyder också att din godtagna kontrollplan baseras på riktlinjer från Boverket, RISE och Fuktcentrum.

Hälsa, byggregler och forskning ligger bakom typgodkänd Isolergrund


En finsk forskningsstudie från 2003 om markluftens inverkan på inomhusmiljön, Boverkets Byggregler BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt, Strålskyddsinstitutets arbete för att minska radon i svenska bostäder ligger till grund för Isolergrunds konstruktion och typgodkänning. Det som i folkmun kallas krypgrund, det vill säga full åtkomst under huset har ett stort värde, men där slutar många likheter. Isolergrund saknar köldbryggor mot marken som kan absorbera upp fukt och kyla, Grunden är istället isolerad, varm, tät och undertrycksatt. Det betyder att Isolergrund klarar maxgränsen för luftfuktighet under huset på 75% RF (BBR 6:5 Fukt) för att mögel inte ska bildas. Isolergrund motverkar luftsuget som uppstår av husets ventilation och termiska drivkrafter vänds minimalt nedåt, från innemiljön till grundutrymmet, och inte tvärtom.

Isolergrund finns idag under 5000 nybyggda hus runt om i landet. De husleverantörer som idag använder Isolergrund är bland annat Smålandsvillan, Hjältevadshus, Plusshus, Moelven och Villa Vida.

Adress: Byggsystem Direkt AB, Industrigatan 17, 312 22 Laholm. Telefon: + 46 430 149 90. E-post: info@isolergrund.se

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess