Isolerande husgrund


Behöver ni en isolerande husgrund? Vilken tur att ni hittat till oss på isolergrund. Vi har många års erfarenhet av att konstruera husgrunder och ser till att ni får en husgrund som uppfyller alla BBR krav och regler.

Vad ska man får på när man väljer en isolerande husgrund:

 • Uppfyller byggkrav,
 • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
 • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
 • För hus med byggelement / montering i utemiljö

 

I en isolerande husgrund gjuts VVS och golvvärme in i betongplatta utan åtkomst. Används till hustillverkare som monterar vägg- och takelement utomhus eller för platsbyggnation.

Varför ska ni välja isolergrund? När du köper ett hus med Isolergrund får du 20 års funktionsgaranti på din grund, vilket också förhöjer värdet på huset. Du får ditt garantibevis i samband med inflyttningen, då även typskylten med kontaktuppgifter monteras på grundens insida. Läs mer om detta här

 

Isolerande husgrund

Vill du ha mer information om att bygga en isolerande husgrund?


Hos oss på isolergrund kan vi hjälpa er att bygga en isolerande husgrund. Vi konstruerar, producerar och monterar typgodkända husgrunder till svenska husleverantörer sedan 2006 och är ett varumärke under Byggsystem Direkt AB och har kunskap att hur uppfyller man BBR regler och vår isolerande husgrund uppfyller dessa regler.

BBR betyder Boverkets Byggregler och är viktiga att följa.I BBR finns också preciserade regler till följande tekniska egenskapskrav:

 • säkerhet i händelse av brand,
 • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
 • säkerhet vid användning,
 • skydd mot buller,
 • energihushållning och värmeisolering,
 • lämplighet för det avsedda ändamålet,
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
 • hushållning med vatten och avfall.

 

Isolergrund finns idag under 6000 nybyggda hus runt om i landet. De husleverantörer som idag använder Isolergrund är bland annat Smålandsvillan, Hjältevadshus, Eksjöhus Modulbygg, Moelven och Vida Building.

Vill du veta mer om vilken husgrund som är bäst? Vi ser fram emot din kontakt!

ISOLERGRUND® – Isolerande husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess

Typgodkänd husgrund

Hitta rätt i regelverket
Ladda ned vår broschyr:

10 steg mot bättre fuktsäkerhetsprojektering

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess