Isolera husets träsyll

Friska hus ger friska människor. Isolergrund har en lösning för att isolera husets träsyll som rekommenderas av tredje part. Den kan tillämpas under alla hus med krypgrund och träbjälklag.

10 kontrollpunkter – punkt 2: Isolera husets träsyll.

Finns köldbryggebrytare mellan ytterbalk och husets anslutande bjälklag?

För att snabbt kunna kontrollera vad som krävs för att isolera husets träsyll kan du använda vår broschyr: ”Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund – 10 steg”.

De 10 kontrollpunkterna finns som en praktisk checklista på sista sidan.

Isolera husets träsyll

Punkt 2 i kontrollistan

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Gör så här för att isolera husets träsyll


I BBR kapitel 6:53 Fuktsäkerhet finns tydlig information om hur man ska isolera husets träsyll:

Krav: Fukttillståndet ska bestämmas utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar

Allmänt råd: I projekterandet och utförandet bör hänsyn tas till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden.

Detta för att fukttillståndet i material och i materialgränser inte på ett oförutsägbart sätt ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet under så lång tid att skador kan uppstå.

Du kan också se vår film som demonstrerar varje kontrollpunkt i broschyren. Titta på filmen här.  

Hör gärna av dig för mer information om att isolera husets träsyll – och annat som krävs för bättre fuktsäkerhetsprojektering.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess