ISOLERGRUND – Typgodkänd husgrund till Villa, Moduler, Radhus och Flerbostadshus

 • ISOLERGRUND®

  VILLA

  För villor som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  MODULER

  För permanenta modulbyggnationer och demontering vid tillfälliga bygglov. Nyhet - Hyra och finansiering

 • ISOLERGRUND®

  RADHUS

  För radhus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset.

 • ISOLERGRUND®

  FLERBOSTADSHUS

  Dokumentation för upphandling, slutbesked och fuktsäkerhetsprojektering

Friskt boende med typgodkänd Isolergrund – uppfyller BBR, fuktsäkerhetsprojektering är inkluderad

Dessa hustillverkare uppfyller alla svenska byggkrav (BBR- Boverkets Byggregler) för grunden, med komplett giltig dokumentation för husköpare, fuktsäkerhetsprojektering och besiktning

ISOLERGRUND VILLA® – Husleverantörer som uppfyller alla BBR-krav för grunden  Isolergrund Villa

 • Hjältevadshus Villor

  Hjältevadshus färdigställer villor i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Isolergrund är föreskriven standard.

 • Smålandsvillan Villor

  Villor färdigställs i en kontrollerad innemiljö. Isolergrund ingår i Smålandsvillans totalentreprenad.

ISOLERGRUND MODULER® – Modulhusleverantörer som uppfyller BBR för grunden   Isolergrund Moduler

 • Moelven Moduler

  Industriellt byggande av moduler för olika typer av verksamheter och bostäder.

 • Prime Living Moduler

  Modulhus som byggs i Kina med väs­ter­ländska krav och levereras med Isolergrund

ISOLERGRUND RADHUS® – Radhustillverkare som uppfyller alla BBR-krav för grunden  Isolergrund Radhus

 • Hjältevadshus Radhus

  Hjältevadshus färdigställer radhus i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Isolergrund är föreskriven standard.

 • Villa Vida Radhus

  Villa Vidas radhus färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och byggs på typgodkänd Isolergrund.

 • Eksjöhus Radhus

  Eksjöhus radhus färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och byggs på typgodkänd Isolergrund.

 • Moelven Radhus

  Moelvens radhus färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och byggs på typgodkänd Isolergrund.

 • Prima Properties

  Prima Properties säljer ekologiska hus uppförda med IsoTimbers unika byggmaterial.

ISOLERGRUND FLERBOSTADSHUS® – Husleverantörer som uppfyller alla BBR-krav för grunden  Isolergrund Flerbostadshus

 • Villa Vida Flerbostadshus

  Flerbostadshus med typgodkänd Isolergrund uppfyller BBR, färdigställd dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering.

 • Hultsfredshus Flerbostadshus

  Flerbostadshus med typgodkänd Isolergrund uppfyller BBR, färdigställd dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess