Friskt boende med typgodkänd Isolergrund – uppfyller BBR, fuktsäkerhetsprojektering är inkluderad

Dessa hustillverkare uppfyller alla svenska byggkrav (BBR- Boverkets Byggregler) för grunden, med komplett giltig dokumentation för husköpare, fuktsäkerhetsprojektering och besiktning

ISOLERGRUND VILLA® – Husleverantörer som uppfyller alla BBR-krav för grunden  Isolergrund Villa

 • Hjältevadshus Villor

  Hjältevadshus färdigställer villor i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Isolergrund är föreskriven standard.

 • Smålandsvillan Villor

  Villor färdigställs i en kontrollerad innemiljö. Isolergrund ingår i Smålandsvillans totalentreprenad.

ISOLERGRUND MODULER® – Till skolor och LSS-boenden. Modulhusleverantörer som uppfyller BBR för grunden   Isolergrund Moduler

 • Moelven Moduler

  Industriellt byggande av moduler för olika typer av verksamheter och bostäder.

 • Prime Living Moduler

  Modulhus som byggs i Kina med väs­ter­ländska krav och levereras med Isolergrund

ISOLERGRUND RADHUS® – Radhustillverkare som uppfyller alla BBR-krav för grunden  Isolergrund Radhus

 • Hjältevadshus Radhus

  Hjältevadshus färdigställer radhus i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Isolergrund är föreskriven standard.

 • Vida Building Radhus

  Vida Buildings radhus färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och byggs på typgodkänd Isolergrund.

 • Eksjöhus Radhus

  Eksjöhus radhus färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och byggs på typgodkänd Isolergrund.

 • Moelven Radhus

  Moelvens radhus färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och byggs på typgodkänd Isolergrund.

 • Prima Properties

  Prima Properties säljer ekologiska hus uppförda med IsoTimbers unika byggmaterial.

ISOLERGRUND FLERBOSTADSHUS® – Husleverantörer som uppfyller alla BBR-krav för grunden  Isolergrund Flerbostadshus

 • Villa Vida Flerbostadshus

  Flerbostadshus med typgodkänd Isolergrund uppfyller BBR, färdigställd dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering.

 • Derome Plusshus

  Flerbostadshus med typgodkänd Isolergrund uppfyller BBR, färdigställd dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering.

 • Sizes

  Flerbostadshus med typgodkänd Isolergrund uppfyller BBR, färdigställd dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess