Hjältevadshus ingenjörer och arkitekter har arbetat med ditt hus och din låga boendekostnad sedan 1947

Alla Hjältevadshus färdigställs i en fuktsäkrad inomhusmiljö med kontroll på hela byggprocessen, från den första stationen i fabriken till montering på tomten och ända tills du får nycklarna i handen.
Isolergrund är föreskriven standard och är en del av husets sammantagna byggsystem med låg energiförbrukning. Isolergrund färdigställs på din tomt av ett auktoriserat grundföretag i god tid innan huset monteras. När ditt Hjältevadshus är på plats provtrycks grunden, en typskylt monteras i grunden, egenkontroller och provtryckningsprotokoll läggs till dina bygghandlingar och du får 20 års funktionsgaranti på din Isolergrund.

Komplett dokumentation för husköpare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess/slutbesked


Med Isolergrund följer fullständig dokumentation; typgodkänningsbevis, egenkontroll, provtryckningsprotokoll.

Här kan läsa mer om Isolergrunds fördelar och funktion Om Isolergrund

 • Isolergrund är en typgodkänd husgrund - uppfyller Boverkets Byggregler (BBR)

  Färdigställd dokumentation för godkännande av bygglov och fuktsäkerhetsprojektering enligt svenska byggkrav

 • Totalstopp för gaser och partiklar från marken som kan ge astma och allergi

  I marken finns markradon, mikroorganismer, bakterier och marklukt som inte når boendemiljön.

 • Fullständig åtkomst under huset för service och nyinstallation av VVS

  Du når in under hela husets golvbjälklag via inspektionsluckan på husets ena sida

 • Isolergrund understödjer hus med låg energiförbrukning

  Isolergrund är en isolerad och tät varmgrund som ger ett torrt och varmt klimat under huset

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess