Hultsfredshus (Hjältevadshus) med Isolergrund vinner SKL:s stora upphandling

Hultsfredshus med Isolergrund blev SKL: förstahandsval i en nationell upphandling av flerbostadshus. För oss är det ett stort erkännande i och med att vi är den enda grundleverantören som har typgodkänning och kan uppvisa dokumentation på att alla BBR-krav uppfylls, något som är grundläggande i alla upphandlingar.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess