.
Grundskolan, del 1
Hur ska jag veta vilken krypgrund jag ska välja?

Egentligen är det inte svårt. En krypgrund ger full åtkomst under huset, det är bra. Är krypgrunden typgodkänd som Isolergrund, då är allt klart att godtas i alla led. Är krypgrunden inte typgodkänd så ska en oberoende fuktsäkerhetsprojektering göras
Källa: RISE, Boverket

Utbildningsfilm från RISE:   Uppfyll BBR för krypgrunder, se film här 

.


.
Grundskolan, del 2

Ingen vill inte få upp markluft i huset

Husgrunden är en tråkig byggdel, men du är rädd om huset, och din hälsa. Grundens viktiga uppgift är att skydda huset och dig från radon, mögel, mikroorganismer, lukt, fukt och kyla som finns i marken. Isolergrund är en tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund som konstant stoppar och tar bort markluften under huset. I otäta krypgrunder (kända riskkonstruktioner) stiger istället markluft upp i huset av ventilation samt att mögel kan bildas under huset av för hög luftfuktighet.
En bra start är att skilja på dessa två krypgrundstyper.
Källa: RISE, Boverket

Tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund / Otät och ej undertrycksatt krypgrund


.
Grundskolan, del 3

Byggs det fortfarande kända riskkonstruktioner?

Idag byggs det hus med godkända krypgrunder som Typgodkänd Isolergrund där fuktsäkerhetsprojekteringen är klar, men också flera varianter av husgrunder som är kända riskkonstruktioner till modulbyggnationer, skolor och villor.
Källa: RISE, Boverket

“Be om en oberoende fuktsäkerhetsprojektering, samt ett tryckmätningsprotokoll”

Jämför husgrunder som används till nya hus i Sverige Hitta hustillverkare med Isolergrund

 • 1. Typgodkänd Isolergrund

  För hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och ger full åtkomst under huset.

  0 m3 markluft/timme sugs upp till boendemiljön

  Luftflödet är vänt från boendemiljö ner till grund och ut

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, ingen platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav
 • 2. Betongplatta på mark

  VVS och golvvärme gjuts in i betongplatta utan åtkomst. Används till hustillverkare som monterar vägg- och takelement utomhus eller för platsbyggnation.

  0 m3 markluft/timme sugs upp till boendemiljön

  Direkt markkontakt, måste vara helt torr under byggtid

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR 
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, ingen platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • (Platta på mark provtrycks ej)
 • 3. Uteluftsventillerad och ej testade krypgrunder

  Ej testade krypgrunder. Används till hus som saknar dokumentation som visar att svenska byggkrav uppfylls.

  Upp till 20 m3 markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

  Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, med och utan platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

  Riskkonstruktion – giltig fuktsäkerhetsprojektering krävs

 • 4. Öppen plintgrund

  Används till modulbyggnationer. Riskkonstruktion uppfyller ej BBR (SP), ej godkänd för fuktsäkerhetsprojektering.

  Upp till 20 m3 markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

  Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, med och utan platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

  Riskkonstruktion – giltig fuktsäkerhetsprojektering krävs

Varför är ditt val av husgrund viktigt

 • I marken finns fukt, mögel och radon, det är inget du vill ha upp i huset. Förvissa dig alltid om att byggkraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft uppfylls för krypgrunden.
 • Isolergrund är typgodkänd och testad av oberoende certifieringsorgan. Det kan inte bli säkrare än så i Sverige. Tyvärr byggs det även krypgrunder som är kända riskkonstruktioner till modulbyggnationer och vissa villor. Ofta hörs “Vi har ingen oberoende dokumentation som visar att krypgrunden klarar funktionskraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft, men det är inga problem” men hänvisar sällan till mikrobiologi eller oberoende certifieringsorgan.
 • Kort om BBR 6.2 Luft: Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grunden i en otät, ej undertrycksatt krypgrund (känd riskkonstruktion). Isolergrund är tät, provtryckt och undertryckssatt. Det gör att luftflödet vänds nedåt och förorenad luft når inte upp i huset.
 • Kort om BBR 6.5 Fukt: I marken är fuktigheten 100%, i luften upp till 100% RF, men i grunden får det max 75 % RF för att mögel inte ska bildas. Isolergrund är tät, isolerad, varm och saknar köldbryggor mot marken; därmed uppfylls funktionskraven under BBR 6:5 Fukt.

Uppfyll BBR för krypgrunder, se RISE film här

 

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess