I marken finns fukt, mögel och radon. Därför är byggreglerna BBR 6:2 Fukt och 6:5 Fukt viktiga för grunden

Du vill inte att förorenad luft från grundutrymmet ska sugas upp i inomhusmiljön av husets ventillation. Förvissa dig alltid om att byggkraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft uppfylls för krypgrunden.

Uppfyll BBR för krypgrunder, se RISE film här 

Välj en typgodkänd krypgrund, välj bort kända riskkonstruktioner

Isolergrund är typgodkänd och testad av oberoende certifieringsorgan. Det kan inte bli säkrare än så i Sverige. Tyvärr byggs det även krypgrunder som är kända riskkonstruktioner till modulbyggnationer och vissa villor. Ofta hörs ”Vi har ingen oberoende dokumentation som visar att krypgrunden klarar funktionskraven BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft, men det är inga problem” men hänvisar sällan till mikrobiologi eller oberoende certifieringsorgan.

Kort om BBR 6.2 Luft: Ventillationssystemet suger upp luft från mark/grunden i en otät, ej undertrycksatt krypgrund (känd riskkonstruktion). Isolergrund är tät, provtryckt och undertryckssatt. Det gör att luftflödet vänds nedåt och förorenad luft når inte upp i huset.

Kort om BBR 6.5 Fukt: I marken är fuktigheten 100%, i luften upp till 100% RF, men i grunden får det max 75 % RF för att mögel inte ska bildas. Isolergrund är tät, isolerad, varm och saknar köldbryggor mot marken; därmed uppfylls funktionskraven under BBR 6:5 Fukt.


Uppfyll BBR för krypgrunder, se RISE film här

 

Jämför husgrunder som används till nya hus i Sverige Hitta hustillverkare med Isolergrund

 • 1. Typgodkänd Isolergrund

  För hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och ger full åtkomst under huset.

  0 m3 markluft/timme sugs upp till boendemiljön

  Luftflödet är vänt från boendemiljö ner till grund och ut

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, ingen platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav
 • 2. Betongplatta på mark

  VVS och golvvärme gjuts in i betongplatta utan åtkomst. Används till hustillverkare som monterar vägg- och takelement utomhus eller för platsbyggnation.

  0 m3 markluft/timme sugs upp till boendemiljön

  Direkt markkontakt, måste vara helt torr under byggtid

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR 
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, ingen platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • (Platta på mark provtrycks ej)
 • 3. Uteluftsventillerad och ej testade krypgrunder

  Ej testade krypgrunder. Används till hus som saknar dokumentation som visar att svenska byggkrav uppfylls.

  Upp till 20 m3 markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

  Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, med och utan platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

  Riskkonstruktion – giltig fuktsäkerhetsprojektering krävs

 • 4. Öppen plintgrund

  Används till modulbyggnationer. Riskkonstruktion uppfyller ej BBR (SP), ej godkänd för fuktsäkerhetsprojektering.

  Upp till 20 m3 markluft/timme kan sugas upp till boendemiljön

  Ventilationssystemet suger upp luft från mark/grund

  • Uppfyller byggkrav, Boverkets Byggregler BBR (SP)
  • Färdig dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering
  • Totalstopp för radon, mögel och lukt från marken
  • Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund
  • Åtkomst under huset för service/installation av VVS
  • För hus som färdigställs i fuktfri inomhusmiljö
  • För hus med byggelement / montering i utemiljö
  • Golvvärme följer utetemperatur utan fördröjning
  • Torra byggelement, med och utan platsgjutning
  • Dokumentation för fuktsäkerhetsprojektering 
  • Typgodkänd grund med 3:e-partskontroll
  • Auktoriserade grundentreprenörer
  • Varje hus provtrycks för att säkerställa täthetskrav

  Riskkonstruktion – giltig fuktsäkerhetsprojektering krävs

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess

 • Typgodkänning utförd av KIWA, ackrediterat certifieringsorgan

 • Testad av RISE (SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut)

 • Uppfyller Boverkets Byggregler - Kontinuerliga 3:e partskontroller

 • Auktoriserade grundföretag i hela Sverige följer detaljerad byggmetod

 • Husägaren får 20 års funktionsgaranti på sin Isolergrund

 • Samarbetspartner med Fuktcentrum, Lunds Tekniska Högskola