Grundmuren ska tåla vatten

Byggregler och egenskapskrav som ska uppfyllas för punkt 8 belyser att grundmuren ska tåla vatten och vara uppförd så att den motstår vattenstänk och slagregn.

När du som är byggnadsinspektör ska säkerställa torra och hållbara grundlösningar kan du använda 10 kontrollpunkter som checklista.

Dessa finns i vår broschyr: ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering – 10 steg”. Kontrollpunkt 8 säkerställer att grundmuren ska tåla vatten.

Broschyren utgår från BBR avseende fukt och samtliga kontrollpunkter är verifierade av RISE.

Grundmuren ska tåla vatten

Kontrollpunkt 8

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Detta krävs för att grundmuren ska tåla vatten


För att grundmuren ska tåla vatten krävs att fukttillståndet bestäms utifrån de fuktbelastningar som kan förväntas påverka byggnaden under ogynnsamma förutsättningar. (BBR Kapitel 6:53/Fuktsäkerhet)

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Allmänt råd för att grundmuren ska tåla vatten är att i projektering och utförande ta hänsyn till de kombinationer av material, skarvar och anslutningsdetaljer som ingår i byggnaden. Detta för att fukttillståndet i material och materialgränser inte ska kunna överskrida det högsta tillåtna fukttillståndet på ett oförutsägbart sätt, och under så lång tid att skador kan uppstå.

Isolergrund skyddar huset från skador vid extrema regnmängder. Vår typgodkända grundlösning och grundmur står emot vattenstänk, snö och slagregn på ett alltigenom fuktsäkert sätt.

Isolergrund hjälper dig och din kommun med information för att grundmuren ska tåla vatten genom bättre fuktsäkerhetsprojektering.  

Titta på filmen här.  

Kontakta oss för råd, tips och prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess