Grunder och grundläggningar

För 15 år sedan utvecklade Isolergrund sin fukt- och radonsäkra krypgrund i samarbete med RISE.

Arbetet utgick från en rapport skriven av Doktor Miimu Airaksinen och Professor Jarek Kurnitski, där de beskrev hur mögelsporer från marken under träbyggnader kom in i grunder och grundläggningar, åt sig upp genom träbjälklaget och tog sig in huset.

Rapporten resulterade i en vetenskaplig studie som bygger på 15 års mätningar av grunder och grundläggningar, gjorda med Isolergrunds typgodkända krypgrund.

Resultatet är slående – en typgodkänd krypgrund eliminerar alla problem med fukt och mögel och säkerställer hälsosamma inomhusmiljöer och friska hus.

Studien heter: ”Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements”.

Här kan du läsa om mätningarna och resultatet av fältstudierna.

Vetenskapliga fältstudier bevisar

Typgodkända krypgrunder klarar testet

Ladda ned studien, klicka här:

Vetenskaplig studie PDF: Highly insulated crawl spaces – proof of concept

Hälsosamma grunder och grundläggningar


Studien är ett fenomenalt verktyg för dig som behöver argument och faktaunderlag för att säkerställa hälsosamma grunder och grundläggningar. Kommuner som saknar korrekta fuktsäkerhetsprojekteringar i bygglovsansökningar kan vid behov hänvisa till studien i bygglovsförfarandet.

Friska grunder och grundläggningar är grunden till hälsosamma inomhusmiljöer och friska medborgare.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Lär dig mer om grunder och grundläggning.

Om din kommun vill veta mer kan vi hjälpa till. Isolergrund har tagit ansvar för friska hus i 15 år.

Vi erbjuder tips, råd och prisuppgifter. Du kan också göra en egen prisberäkning här.

Välkommen till kontakta oss sidan

*Studien är genomförd och skriven av Miimu Airaksinen, Lars Olsson, Jarek Kurnitski och Staffan Hvidberg.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess