Isolergrund GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.

Det handlar bland annat om att:

  • En privatperson behöver lämna samtycke för att dennes personuppgiftsdata får sparas
  • En privatperson ska kunna kräva att data anonymiseras eller tas bort.
  • Det måste finnas ett tydligt syfte som motiverar varför data inhämtas och lagras
  • Företag måste ha rutiner för att säkerställa att inte personuppgiftsdata hamnar i fel händer

Isolergrund arbetar för att underlätta för våra kunder att följa denna lag och hur data lagras, var den lagras och hur den anonymiseras när så önskas.