Åtkomst under huset är en fördel som märks först i efterhand

Välj hus där du kan komma åt VVS och golvvärme

Fullständig åtkomst under huset för underhåll och nyinstallation av VVS

Isolergrund ger dig fördelen att du kommer in under hela huset via grundens inspektionslucka som du kommer åt från utsidan av huset. Utrymmet under huset är ca 60 cm och du når hela golvbjälklagets undersida. För många är det en självklarhet att välja en husleverantör som har åtkomst under huset, men många får den insikten när det är dags att utföra service eller göra ändringar på din VVS, bygga en köksö, dra ny el, nätverk eller installera frånluft till din nya kamin.

Ett hus med gjuten golvplatta kräver ingrepp i huset för att komma åt VVS och golvvärme

I ett hus som är byggt med grundtypen Platta på mark är golvvärme och VVS ingjuten i betongplattan som står direkt på marken. Vid service eller nyinstallationer behöver du bila upp betongen inifrån huset för att komma åt. Uppstår läckage i packningar och skarvar tränger vattnet upp i huset och kan skapa kostsamma skador.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess