Bättre fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund

Tydliga krav i bygglovsprocessen är viktigt när företag vill bygga nya förskolor och skolor. Att i ett tidigt skede vara tydlig med vad som krävs är en förutsättning för att lyckas i längden.

Tidigare har de flesta svenska hus byggts med uteluftventilerade husgrunder, idag vet vi att detta är den vanligaste orsaken till fuktskador, bygger man fel äventyras människors hälsa. Med bättre fuktsäkerhetsprojektering undviks detta.

Så hur ska kommunala byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare agera idag, när det finns mer fakta att tillgå?

Med mer fakta i ryggen och bättre fuktsäkerhetsprojektering kan riskkonstruktioner undvikas så att vi säkerställer friska hus i framtiden.

För att underlätta och förenkla bygglovsförfarandet finns 10 kontrollpunkter framtagna i samarbete med RISE. Ladda ner vår broschyr:

Fuktsäkerhetsprojektering för krypgrund

Här får du tips och råd

Gör en bättre fuktsäkerhetsprojektering

– ladda ned broschyren här:

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Fuktsäkerhetsprojektering för friska hus och människor


Bättre fuktsäkerhetsprojektering är en av nycklarna till en framgångsrik byggprocess.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Undvik fukt och mögel med bättre fuktsäkerhetsprojektering. Vi på Isolergrund kan hjälpa dig och din kommun med information om hur du kan undvika riskkonstruktioner genom bättre fuktsäkerhetsprojektering. 

Isolergrund hjälper dig och din kommun med information om bättre fuktsäkerhetsprojektering för krypgrunder.  Titta på filmen här.  

Kontakta oss för råd, tips och prisuppgifter.

Ladda ner broschyren som pdf eller hör av dig direkt till oss så skickar vi den till dig.

Välkommen att kontakta oss

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess