Fuktsäkerhet BBR

Här är lathunden, sammanställd från fuktsäkerhet BBR och verifierad av RISE.

Dessa rader säkerställer att byggreglerna avseende fukt uppfyllts:

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut.
Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Om du liksom vi tycker att det behövs tydligare föreskrifter, eller om du vill att din kommun ska börja föreskriva fuktsäkerhet. 

Här kan du fördjupa dina kunskaper och hitta argument i den vetenskapliga studien ”Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements”.

Ladda ner den här:

Tredje part styrker

Typgodkända krypgrunder säkerställer friska hus

Ladda ned studien, klicka här:

Vetenskaplig studie PDF: Highly insulated crawl spaces – proof of concept

Fuktsäkerhet BBR kan vara lite snårigt


Vi vet, det är inte alltid lätt att hitta rätt i BBR.

Därför kallar vi fuktsäkerhet BBR-stycket ovan för de ”magiska raderna”.

Följer du dem kan du vara trygg med att byggreglerna följs till punkt och pricka.

Du kan använda dem som en snabbcheck för fuktsäkerhet BBR, och som komplement till broschyren ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering – 10 steg”, framtagen i samarbete med RISE.

Med de ”magiska raderna” + den vetenskapliga studien + broschyren, har du allt du behöver för att tryggt kunna godkänna – eller avslå – bygglovsansökningar, och/eller fullgöra inspektioner.

Om du vill veta mer om fuktsäkerhet BBR eller beställa broschyren är du välkommen att höra av dig. Vi delar gärna med oss av vår kunskap.

Välkommen till kontakta oss sidan

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess