Ny forskningsstudie baserad på byggda krypgrunder

Se studien om krypgrunder här ›

Kunskap om hälsorisker ökar efterfrågan på testade krypgrunder

2003 visade Miimu Airaksinen och Jarek Kurnitskis hur felkonstruerade krypgrunder gav upphov till mögelpåväxt och förorenad luft i inomhusmiljön.

På NSB2020 presenterades en uppdaterad studie med verkliga mätresultat från krypgrunder byggda i Sverige.

Den nya studien presenteras för bl a myndigheter och kommuner och påverkar framtidens upphandlingar.

.