Föreskriva fuktsäkerhetsprojektering

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien och hälsa. Att föreskriva fuktsäkerhetsprojektering är ett enkelt sätt att säkerställa friska hus för alla.

Tyvärr upplever dock många byggnadsinspektörer att det är svårt att få gehör i de kommunala beslutsprocesserna. Din kommun kan säkerställa friska hus och förenkla bygglovsprocessen genom att föreskriva fuktsäkerhetsprojektering.

Isolergrund har tagit fram en film som guidar dig och din kommun till bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 tydliga steg.

Föreskriv fuktsäkerhetsprojektering

Det är lättare än du tror

Se hela filmen – klicka på knappen 

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Hjälp att föreskriva fuktsäkerhetsprojektering


Om du tycker att din kommun borde föreskriva fuktsäkerhetsprojektering kan vi hjälpa dig.

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

I vår broschyr ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg” får du information som hjälper din kommun att föreskriva fuktsäkerhetsprojektering.

Vill du veta mer, eller beställa broschyren, är du välkommen att kontakta oss på Isolergrund för tips, råd och prisuppgifter.

Beställ vår broschyr ”Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg”.

Välkommen att kontakta oss  på info@isolergrund.se

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess