Byggfusk

Kommunerna har plan- och bygglagen att förhålla sig till vid misstanke om byggfusk och kan med detta lagstöd ta ut byggsanktionsavgifter när byggfusk uppdagas.

Men byggreglerna (BBR) måste i större utsträckning användas mer konsekvent, som verktyg och påtryckningsmedel när felaktiga bygglovsansökningar kommer in till kommunerna.

Allra helst bör alla kommuner införa rutiner om att godkänd fuktsäkerhetsprojektering helt enkelt föreskrivs.

Länk till SVT reportage om Byggfusk i Huddinge

Den vetenskapliga studien ”Highly insulated crawl spaces with controlled minimal ventilation – proof of concept by field measurements”, är intressant fördjupning och ett bra komplement för den som tycker sig sakna argument, faktaunderlag eller kunskap.

Studien bygger på 15 års mätningar av husgrunder och visar med stor tydlighet att en typgodkänd krypgrund helt undanröjer problem med fukt och mögel.

Här kan du ladda ner studien som pdf:

Föreskriv fuktsäkerhetsprojektering

Stoppa felaktiga bygglovsansökningar

Ladda ned studien, klicka här:

Vetenskaplig studie PDF: Highly insulated crawl spaces – proof of concept

Stoppa byggfusk – bygg rätt från början


Isolergrund har sedan länge försökt motverka byggfusk. Vi vill bidra konkret till att förenkla arbetet för bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och fuktsakkunniga. I samarbete med RISE har vi bl a tagit fram en broschyr och en film för bättre fuktsäkerhetsprojektering.

Då vi allt oftare fått frågan: ”Var hittar man egentligen de exakta raderna som säkerställer fuktsäkerhet?”, har vi även mejslat ut en lathund ur BBR:

BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft ska vara testade och säkerställda av ett ackrediterat certifieringsorgan eller testinstitut. Punkt 1-10 i broschyren ”Fuktsäkerhetsprojektering” ska verifieras gällande BBR 2:32 av en diplomerad fuktsakkunnig, eller motsvarande kompetens gällande BBR 2:31.

Om din kommun har problem med byggfusk och sjuka hus kan vi hjälpa till.

Välkommen att kontakta oss för tips och råd, eller beställ vår broschyr

Välkommen till kontakta oss sidan

Vi erbjuder tips, råd och prisuppgifter. Du kan också göra en egen prisberäkning här.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess