Boverket byggregler


Många frågor dyker upp när man ska bygga nytt och en av dem är, Hur uppfyller man alla Boverket byggregler?

BBR betyder Boverkets Byggregler och är viktiga att följa. I BBR finns också preciserade regler till följande tekniska egenskapskrav:

  • säkerhet i händelse av brand,
  • skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
  • säkerhet vid användning,
  • skydd mot buller,
  • energihushållning och värmeisolering,
  • lämplighet för det avsedda ändamålet,
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
  • hushållning med vatten och avfall.

Det är mycket man måste tänka på. Enklaste sättet att hur uppfyller man Boverket byggregler är att ta hjälp av oss på isolergrund. Vi har många år erfarenhet och rätt utbildningar och ser till att ni får rätt hjälp från början till slut.

Vår målsättning är att tillföra hustillverkare och husägare ett stort värde genom att erbjuda en grund med säkerställd byggnation, som garanterar boende en friskare inomhusmiljö samt att alla krav enligt BBR-Boverkets Byggregler, och Plan- och bygglagen uppfylls.

Boverkets Byggregler BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt, Strålskyddsinstitutets arbete för att minska radon i svenska bostäder ligger till grund för Isolergrunds konstruktion och typgodkänning.

 

Boverket byggregler

Vad kan vi göra för att svara på er ”Hur uppfyller man Boverket byggregler” fråga?


Vi på isolergrund konstruerar, producerar och monterar typgodkända husgrunder till svenska husleverantörer sedan 2006 och är ett varumärke under Byggsystem Direkt AB och har kunskap att hur uppfyller man Boverket byggregler regler.

Produktionsanläggningen med konstruktionsenhet finns i Laholm och våra auktoriserade grundentreprenörer finns i hela landet. Ta kontakt med en seriös byggnadsinspektör för att få svar på frågan ”hur uppfyller man Boverket byggregler”. Tyvärr upplever många byggnadsinspektörer att det är svårt att få gehör i beslutsprocesser. Lugn – Vi hjälper dig!

Vi vill bidra till friska boenden med typgodkänd Isolergrund – hur uppfyller man Boverket byggregler, fuktsäkerhetsprojektering är inkluderad.

Isolergrund är en av Sveriges testade och typgodkända husgrund, och uppfyller med det alla BBR-krav.

Typgodkänd husgrund

Hitta rätt i regelverket
Ladda ned vår broschyr:

10 steg mot bättre fuktsäkerhetsprojektering

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess