Den varma grunden tar hand om snabba temperatursvängningar utomhus

Med Isolergrund upplevs alltid dina golv som behagliga

Varmgrund som ger en konstant och behaglig golvtemperatur året om

Isolergrund är en isolerad varmgrund som håller ett torrt och varmt klimat under huset, vilket ger effekt på husets golvbjälklag. Temperaturen i grunden blir inte mer än + 10 grader under vintern. Det gör att snabba temperatursvängningar utomhus tas omhand och trubbas av i grunden, så oavsett om huset har inbyggd golvvärme eller radiatorer så upplevs alltid dina golv som behagliga.

Platta på mark hänger inte riktigt med

I hus byggda med platta på mark ligger den 25 ton tunga betongplattan med ingjuten golvvärme direkt på marken. Betongen är dålig på att leda värme, vilket gör att den kan reagera långsamt på snabba temperaturväxlingar utomhus, och golvet kan upplevs kalla och varma vid fel tillfällen.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess