BBR – Hur hitta rätt i regelverket?


Tyvärr kringgås ibland regelverket kring fuktsäkerhetsprojektering på grund av okunskap eller svårigheter att tolka byggreglerna. Bygglovsansökningar och anbud saknar inte sällan en typgodkänd husgrund.

I BBR finns krav på att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. Men hur kan vi skapa bättre fuktsäkerhetsprojektering i praktiken? Isolergrund hjälper dig att hitta rätt i regelverket.

Typgodkänd husgrund

Hitta rätt i regelverket
Ladda ned vår broschyr:

10 steg mot bättre fuktsäkerhetsprojektering

Enklare och bättre fuktsäkerhetsprojektering


Vi hjälper dig att snabbt hitta rätt i regelverket och ger dig bättre argument för varför man ibland måste bygga dyrare från början – för att spara pengar i längden.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess