Bättre fuktsäkerhetsprojektering


Tyvärr upplever många [byggnadsinspektörer] att det är svårt att få gehör i beslutsprocesser.

I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på att byggnader och deras installationer ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa. 

Vi hjälper dig

Ladda ner vår broschyr med 10 enkla steg mot en bättre fuktsäkerhetsprojektering.

För en friskare inomhusmiljö.

Bättre fuktsäkerhetsprojektering i 10 steg

Bygg rätt med bättre fuktsäkerhetsprojektering


Men inte sällan kringgås detta på grund av okunskap eller svårigheter att tolka byggreglerna. Vi hjälper dig att snabbt hitta rätt i regelverket kring fuktsäkerhetsprojektering. Så får du bättre argument för varför man ibland måste bygga dyrare från början – för att spara pengar i längden.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess