ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Se hus med Isolergrund

 • ISOLERGRUND®

  VILLA

  För villor som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  MODULHUS

  För permanenta modulbyggnationer och demontering vid tillfälliga bygglov

 • ISOLERGRUND®

  RADHUS

  För radhus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  FLERBOSTADSHUS

  Färdig dokumentation för upphandling, slutbesked och fuktsäkerhetsprojektering

Typgodkänningen är en giltig värdehandling för fuktsäkerhetsprojektering, slutbesked och försäkring

Isolergrund är testad, typgodkänd och uppfyller svenska byggkrav, BBR-Boverkets Byggregler. Det innebär att du får en giltig dokumentation för upphandling, fuktsäkerhetsprojektering, bygglovsprocess, slutbesked, besiktning och till försäkringsbolag.  

Isolergrund är en isolerad och dokumenterat tät husgrund som ger dig full åtkomst under huset. Konstruktionen bygger på samlad kunskap, krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) och många års utveckling tillsammans med bland annat RISE (SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Isolergrund är typgodkänd och certifierad av Kiwa, vilket innebär att samtliga komponenter och monteringsmetoder är testade som en sammantagen funktion och inte får avvika från inskrivna riktlinjer. Varje byggd husgrund provtrycks samt innefattar kontroller av en oberoende 3:e part.


Nyhet för kontrollansvariga!

10 steg – Komplett handledning för att godkänna krypgrunder enligt BBR-krav

Används av kontrollansvarig och byggnadsnämnden för att godkänna fuktsäkerhetsprojekteringen av krypgrund till hus med träbjälklag.

Läs mer och beställ här

ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Välj hustillverkare

”Kvalitèn och fördelarna med Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar”

Gunnar Sand / Hjältevadshus

Isolergrund är testad av RISE baserat på krav enligt BBR - Boverkets Byggregler

Lars Olsson / RISE

Aktuellt från Isolergrund och kunskap om husgrunder Gå till aktuellt

 • SISAB skapar framtidens krav för modulupphandlingar

  Moelven och Isolergrund är upphandlad part för SISABS utvärderingsprojekt, gällande kommande upphandlingar av skolor och förskolor

 • Stort intresse för krypgrunder när Sveriges bygglovsinspektör samlades

  2018 ska ingen behöva bo i ett hus med en krypgrund som inte uppfyller BBR och riskerar ohälsa.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess

 • Typgodkänning utförd av KIWA, ackrediterat certifieringsorgan

 • Testad av RISE (SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut)

 • Uppfyller Boverkets Byggregler - Kontinuerliga 3:e partskontroller

 • Auktoriserade grundföretag i hela Sverige följer detaljerad byggmetod

 • Husägaren får 20 års funktionsgaranti på sin Isolergrund

 • Samarbetspartner med Fuktcentrum, Lunds Tekniska Högskola