TYPGODKÄND ISOLERGRUND UNDER SVERIGES FRISKA HUS

Med full åtkomst under huset och 20 års garanti

Välj hustillverkare

ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Se hus med Isolergrund

 • ISOLERGRUND®

  VILLA

  För villor som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  MODULHUS

  För permanenta modulbyggnationer och demontering vid tillfälliga bygglov

 • ISOLERGRUND®

  RADHUS

  För radhus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  FLERBOSTADSHUS

  Färdig dokumentation för upphandling, slutbesked och fuktsäkerhetsprojektering

Typgodkänningen är en giltig värdehandling för fuktsäkerhetsprojektering, slutbesked och försäkring

Isolergrund är testad, typgodkänd och uppfyller svenska byggkrav, BBR-Boverkets Byggregler. Det innebär att du får en giltig dokumentation för upphandling, fuktsäkerhetsprojektering, bygglovsprocess, slutbesked, besiktning och till försäkringsbolag.  

Isolergrund är en isolerad och dokumenterat tät husgrund som ger dig full åtkomst under huset. Konstruktionen bygger på samlad kunskap, krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) och många års utveckling tillsammans med bland annat RISE (SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Isolergrund är typgodkänd och certifierad av Kiwa, vilket innebär att samtliga komponenter och monteringsmetoder är testade som en sammantagen funktion och inte får avvika från inskrivna riktlinjer. Varje byggd husgrund provtrycks samt kontrolleras av en oberoende 3:e part.

 

ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Välj hustillverkare

”Kvalitèn och fördelarna med Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar”

Gunnar Sand / Hjältevadshus

Isolergrund är testad av RISE baserat på krav enligt BBR - Boverkets Byggregler

Lars Olsson / RISE

Aktuellt från Isolergrund och kunskap om husgrunder Gå till aktuellt

 • Hjältevadshus med Isolergrund vinner SKL:s stora upphandling

  Hjältevadshus med Isolergrund blev SKL: förstahandsval i en nationell upphandling av flerbostadshus.

 • OBOS Sverige AB utser Isolergrund till årets leverantör

  Årets leverantör har under ett mångårigt samarbete visat att det är ett företag som tänker på kund först och jobbar med ständiga förbättringar.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess

 • Typgodkänning utförd av KIWA, ackrediterat certifieringsorgan

 • Testad av RISE (SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut)

 • Uppfyller Boverkets Byggregler - Kontinuerliga 3:e partskontroller

 • Auktoriserade grundföretag i hela Sverige följer detaljerad byggmetod

 • Husägaren får 20 års funktionsgaranti på sin Isolergrund

 • Dokumentation: Typgodkänning, provtryckningsprotokoll, egenkontroll