.
Isolergrund är en typgodkänd krypgrund med färdigställd fuktsäkerhetsprojektering

Typgodkänd Isolergrund är en tät, isolerad och undertrycksatt krypgrund för skolor, villor, flerbostadshus och LSS-boenden. Isolergrund är en viktig byggnadsdel för att säkerställa en frisk inomhusmiljö, den uppfyller BBR 6:5 Fukt och 6:2 Luft och inkluderar en giltig fuktsäkerhetsprojektering och tryckmätningsprotokoll. 

.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor om fuktsäkerhetsprojektering eller om du vill ha prisuppgift för kommande projekt.

Kontakta oss för offert, frågor eller samarbete.

ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Se hus med Isolergrund

 • ISOLERGRUND®

  VILLA

  För villor som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  MODULHUS

  För permanenta modulbyggnationer och demontering vid tillfälliga bygglov

 • ISOLERGRUND®

  RADHUS

  För radhus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö och har full åtkomst under huset

 • ISOLERGRUND®

  FLERBOSTADSHUS

  Färdig dokumentation för upphandling, slutbesked och fuktsäkerhetsprojektering

.

Fuktsäkerhetsprojektering av krypgrund 10 steg

Komplett handledning för att godkänna krypgrunder enligt BBR-krav.

Läs mer här

Används av kontrollansvarig, byggnadsinspektör och besiktningsmän för att godkänna fuktsäkerhetsprojekteringen av krypgrund till hus med träbjälklag.

Ladda hem och skriv ut PDF

 

 

 

 

.

Säkerställ om krypgrunden uppfyller Boverkets funktionskrav BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt

Ska du bygga eller granska en krypgrund

Vi har RISE-rapporter på alla kända krypgrunder i Sverige, beställ utan kostnad

Säkerställ att den krypgrunder som du tänkt bygga inte är en känd riskkonstruktion. Vi ger dig rättsligt vägledande rapporter från RISE (oberoende certifieringsorgan) som visar om din krypgrund uppfyller Boverkets funktionskrav BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt eller inte. Hör av dig om du är köpare, kontrollansvarig, byggherre, försäkringsbolag, representerar kommunen eller är från media.

Kontakta här oss via vår kontaktsida
 

ISOLERGRUND® finns till alla hus som färdigställs i en fuktkontrollerad inomhusmiljö. Välj hustillverkare

”Kvalitèn och fördelarna med Isolergrund är outstanding i jämförelse med andra grundlösningar”

Gunnar Sand / Hjältevadshus

Isolergrund är testad av RISE baserat på krav enligt BBR - Boverkets Byggregler

Lars Olsson / RISE

Aktuellt från Isolergrund och kunskap om husgrunder Gå till aktuellt

 • SISAB skapar framtidens krav för modulupphandlingar

  Moelven och Isolergrund är upphandlad part för SISABS utvärderingsprojekt, gällande kommande upphandlingar av skolor och förskolor

 • Stort intresse för krypgrunder när Sveriges bygglovsinspektör samlades

  2018 ska ingen behöva bo i ett hus med en krypgrund som inte uppfyller BBR och riskerar ohälsa.

Forskarrapport! Ohälsorisker med grunder (riskkonstruktioner) som inte stoppar markluften


“…korrelationen mellan höga koncentrationer i krypgrunden och höga koncentrationer i innemiljön varierade med sporart.
Mätningarna visar att det för mögelarten Acremonium finns ett samband mellan höga halter i krypgrunden och höga halter inomhus.”

Microbial contamination of indoor air due to leakages from crawl space: a field study. M Airaksingen
Kräv provtryckningsprotokoll. Mer information kommer snart.

ISOLERGRUND® – Husgrund som uppfyller Svenska byggkrav (BBR) – Komplett giltig dokumentation för husägare, fuktsäkerhetsprojektering och bygglovsprocess